Centrální správa a dohled infrastruktury – implementace, provoz

Dnes si většina společností nevystačí pouze s jedním serverem, na kterém je důležitá aplikace zajišťující provoz, ale musí mít serverů více, na kterých jsou uloženy kritické dokumenty, aplikace, maily a další data potřebná pro správné fungování. Je důležité nejen zálohovat, ale také předcházet výpadkům služeb na aplikační vrstvě nebo výpadkům způsobeným hardwarem daných serverů nebo aktivních prvků (routery, switche …).
Proto je nezbytné používat proaktivní monitoring služeb a HW.

Výhody proaktivního monitoringu

  • Dohledové centrum zjistí nefunkčnost aplikace nebo služby dříve než samotní uživatelé
  • Monitoring dostupnosti webových stránek
  • Proaktivní monitoring HW serverů – zjištění HW problému dříve, než při havárii serveru
  • Proaktivní monitoring aktivních prvků – monitoring dostupnosti routerů, switchů, monitoring propustnosti sítě
  • Reporty – reporty dostupnosti monitorovaných služeb, aplikací, aktivních prvků, serverů

Používané nástroje dohledového centra

  • System Center Operations Manager 2012
  • HP Systems Insight Manager
  • Nagios