Automatizace správy IT

Správa rozsáhlých a různorodých IT prostředí dnes bývá velice komplikovaná a bez vhodných nástrojů se téměř nedá udržet. Proto je nutné používat vhodný SW, který nám se správou a automatizací pomůže. Jako vhodný nástroj se jeví System Center Configuration Manager, který nám poslouží k automatizaci většiny potřebných úkonů.


Výhody plynoucí z centrální správy

 • System Center configuration Manager
  • inventarizace HW, SW 
  • vzdálená správa
  • evidence využitelnosti nainstalovaného SW
  • automatická instalace MS update na klienty a servery
  • automatická instalace OS
  • instalace aplikací pomocí vytvořených balíčků
  • konzole pro centrální správu antiviru Microsoft ForeFront
  • správa mobilních klientů
  • velké množství reportů
 • Windows Server - jako alternativa je možné použít vestavěné funkce systému a to zejména:
  • Windows Deployment Service – automatická instalace OS
  • Windows Server Update Services – automatická instalace MS Update
 • Microsoft Deployment Toolkit – grafická nadstavba WDS, použitelná i pro tvorbu instalačních balíčků aplikací
 • System Center Virtual Machine Manager