Návrh architektury a implementace serverové infrastruktury na platformě Microsoft

Infrastruktura IT má být postavena tak, aby byla schopna pružně reagovat na potřeby společnosti, byla v souladu se zásadami zabezpečení, umožňovala jednoduchou správu a vešla se do finančního rozpočtu. Infrastruktura za tímto účelem musí procházet řízeným životním cyklem zahrnujícím zejména její přizpůsobení aktuálním technologickým možnostem, musí být založena na jednoduchých principech, které budou v pravidelných intervalech revidovány. Nedílnou součástí je také aplikace zásad zabezpečení společnosti, jejich pravidelné prověřování a úprava v závislosti na nových trendech.
Profesionálně navržená, virtualizovaná a optimalizovaná infrastruktura nabízí ty správné, stabilní a pevné základy pro budování libovolně velké společnosti.


Výhody plynoucí z implementace serverové infrastruktury pro zákazníka

 • Profesionálně navržená architektura na platformě Microsoft
 • Implementace MS Active Directory
 • Nastavení služeb DHCP, DNS, Print Server, File Server, WSUS, Firewall, IIS, DFS, GPO, atd.
 • Integrace ostatních serverů platformy Windows do MS Active Directory
 • Provoz klíčových služeb a aplikací na moderních a aktuálních systémech
 • Maximální využití HW prostředků pomocí virtualizace
 • Vysoce dostupná řešení
 • Moderní nástroje pro kompletní správu systémů, aplikací a reporting
 • Efektivní propojení a využívání Cloudu
 • Vysoká dostupnost a automatizace prostředí
 • Snadná škálovatelnost
 • Snížení nákladů na provoz
 • Jednotné nástroje pro správu


Preferovaní výrobci HW

- HP, Fujitsu, Cisco, FortiNet