Výstavba datových center SMB

Popis služby, pro koho je služba určena

Jedná se o zajištění vybavení a kompletace datového centra firmy, ve spolupráci s dalšími odděleními i po stránce stavební. Zahrnuje dodávku rozvaděčů, osazení aktivních a pasivních prvků a zakončení optických nebo metalických tras. Zejména se pak jedná o návrh topologie a nasazení páteřních prvků sítě, dodávku serverů a zajištění virtualizace, nebo realizace LoadBalancingu.


Výhody naší nabídky, jaké problémy naše řešení pomáhá odstranit

Disponujeme širokým sortimentem produktů a služeb, které umíme vhodně kombinovat. Máme k dispozici zkušenou řadu pracovníků s různými kompetencemi od fyzické montáže rozvaděčů nebo prvků, přes implementaci síťové a komunikační infrastruktury po dodávku serverů a implementaci serverového SW a virtualizace.