Vývoj software

Softwarový vývoj je jednou z klíčových oblastí společnosti MULTIMA

Zkušený vývojový tým denně realizuje náročné úkoly na softwarových projektech za použití nejnovějších technologií, pokročilých nástrojů, pomocí projektového a metodického řízení. A to vše s respektováním požadované výsledné kvality, rychlosti zpracování a celkové ceny řešení.

Oddělení softwarového vývoje se orientuje primárně na návrh, vývoj, implementaci, administraci a podporu řešení B2B, B2C a B2E se zaměřením na cestovní ruch a pojišťovnictví.

Pojišťovnictví Webové aplikace Sharepoint

Portfolio

 • klient - server aplikace
 • desktopové systémy na platformě Windows
 • webové aplikace, systémy CMS
 • webové prezentace
 • mobilní aplikace
 • portálová řešení s napojením na ERP a MIS aplikace
 • řešení na platformě Microsoft Sharepoint a BizTalk
 • webové služby
 • nadstavby Business Intelligence
 • integrace řešení 3tích stran

Technologie a platformy

 • orientace primárně řešení Microsoft
 • Microsoft .NET / ASP.NET (C#, Visual Basic, C/C++)
 • Microsoft SQL Server
 • Microsoft Sharepoint / Microsoft BizTalk
 • Sybase PowerBuilder (PowerScript)

Kompletní servis

 • analýza a návrh řešení
 • vývoj funkčního prototypu
 • vývoj aplikace
 • unit testy, zátěžové testování
 • implementace a nasazení
 • školení a dokumentace
 • provozování aplikace (hosting)
 • poiplementační podpora, helpdesk

Řízený vývoj software

 • každý vývojový projekt řízen s využitím metudiky RUP (Rational Unified Process)
 • softwarový produkt je vyvíjen iteračním způsobem
 • jsou spravovány požadavky na něj kladené
 • veškeré změny v průběhu vývoje i po implementaci jsou řízeny
 • model softwarového systému je vizualizován
 • průběžně je ověřována kvalita produktu

Vývojový tým

Vývojový tým společnosti MULTIMA a.s. je složený z certifikovaných SW architektů, webových specialistů, DB specialistů, vývojářů, kodérů a testerů.

Naši certifikovaní vývojáři jsou rozděleni do několika samostatných týmů po celé České republice. V Praze působí tým se zaměřením na klient-server aplikace, řešení Sharepoint, BizTalk a další. Pardubický vývojový tým se specializuje na desktop aplikace primárně z oblasti pojišťovnictví. A brněnské vývojové centrum se specializuje na webové aplikace.