Provozní systémy

MULTIMA a.s. od svého vzniku v roce 2005, zajišťuje provoz a další rozvoj hlavního provozního systému s názvem ISIC ve společnosti Pojišťovna České spořitelny.

Dlouholeté odborné zkušenosti z oblasti pojišťovnictvím umožňují návrh, vývoj a podporu proprietárních řešení pro komerční pojišťovny a to zejména:

 • správu pojistných smluv
 • likvidace škod
 • saldokonto
 • generování dokladů pro účetnictví s napojením na externí systémy (SAP R/3 apod.)
 • automatické generování intervencí (dopisy, emaily, SMS, atd.)
 • automatické generování korespondence (dopisy, pojistky, upomínky, aj.)
 • pojistná matematika, výpočty pojistného, výpočty rezerv, výpočty zajištění, simulační výpočty, výpočty bonusů, výpočty provizí apod.
 • napojení na systémy 3. stran (banky, Česká pošta, SAP R/3, investment management SW, DMS aj.)
 • komunikace pomocí rozhraní České spořitelny (e-faktury, e-dokumenty)
 • otevřené XML rozhraní pro import/export pojistek
 • systém pro řízení dávkových a automatizovaných procesů
 • online napojení s webovými portály (extranet, intranet, Sharepoint apod.)

Řešení OLAP a Business Inteligence

Jako každá společnost, tak i komerční pojišťovna se snaží zvýšit svoji výkonnost ve všech ohledech. K tomu lze využít moderní nástroje k analýze existujících provozních dat. Pravdivé, rychle dostupné informace poskytují dostatek pádných podkladů pro lepší rozhodování a tím zvýšení výkonnosti firmy.

Reference

Pojišťovna České spořitelny

 • údržba a rozvoj provozního informačního systému ISIC
 • údržba a rozvoj OLAP

Kooperativa pojišťovna

 • podpora IS pro pojišťovnu
 • migrační projekt informačního systému
 • konzultace v oblasti IT/IS

Penzijní fond České spořitelny

 • studie řešení provozních systémů společnosti