Od první verze

První verze Sharepointu funguje již do roku 2000. Náš vývojový tým má dlouholeté zkušenosti s vývojem, instalací i správou od samotného začátku. Zabýváme se implementací, správou a vývojem pod platformou Sharepoint v různých verzích. Nabízíme migraci a upgrade stávajících instalací ve Vaší firmě.

Úzce spolupracujeme se společností Microsoft, včetně účasti na vývojářských konferencích. Našim cílem je spokojený zákazník. Nabízíme konzultační činnost u různých klientů dle potřeby v rámci smlouvy s partnery (Microsoft, AutoCont, a další).

Sharepoint je dodáván jako dokument management systém. Ve formě Intranet platformy i aplikační platformy včetně vývoje speciálních aplikací hostovaných v prostředí Sharepointu.

Zkušenosti s instalací

Navrhujeme architekturu Sharepoint farmy včetně hardwarového doporučení našim klientům. Provádíme vlastní implementace v ICT prostředí zákazníka na stávající hardware nebo nový hardware včetně instalace. Pro maximální usnadnění při běžném užívání provádíme integrace s ostatními aplikacemi.

Zkušenosti s vývojem

Vývoj v naší společnosti probíhá od verze 2003. Podílíme se na vývoji rozšiřujících komponentu celých aplikací. Aplikace jsou udržovány pro různé verze Sharepointu. Vývoj probíhá na platformě .NET s využitím nástrojů MS Visual Studia a MS SQL Server Management studia.

Naše výsledné produkty se snažíme vytvářet s ohledem na konečného zákazníka. Provádíme úpravu grafického vzhledu s pomocí vlastních šablon, master page, alternativních .css stylů na základě grafického manuálu. Pracujeme na vývoji vlastních web part, webových služeb, aplikačních stránek, šablon, ovladačů událostí, jscript rozšíření a úloh časovače. Vytváříme celé aplikace s ukládáním dat do vlastní SQL Databáze, které jsou kompletně integrovány do prostředí Sharepointu včetně správy a nastavení aplikace.


Zkušenosti s migrací/upgrade

Zabýváme se přechodem na všechny verze Sharepointu (verze 2000 - 2013). Naše firma disponuje vlastními migračními nástroji, které jsou vyvíjeny s ohledem na aktuální požadavky. Migraci řídíme pomocí konfiguračních souborů a využíváme nástroje Microsoft pro migraci databází obsahu. Automaticky provádíme zálohy struktury Sharepointu na file systém včetně zachování verzí a nastavení přístupových práv.

Propojení s ostatními systémy

Propojení s ostatními Vámi užívanými systémy řešíme v rámci implementace na systémové úrovni (Active Directory, SMTP apod.). Integrace webových aplikací probíhá na úrovni UI – speciální webové části. Spojení s dalšími systémy provádíme formou webových služeb a napojením na middleware (MS BizTalk, SAP XI).

Reference

Pojišťovna České spořitelny a.s., Vienna Insurance Group

 • implementace Sharepoint od roku 2000 (dokument management systém a Intranet)
 • průběžné migrace až na stávající verzi
 • vývoj, customizace, integrace aplikací 3tích stran, vazba na web a Extranet
 • vzdálená správa a dohled Sharepoint farem

Zentiva, skupina Sanofi

 • vývoj a provoz rozšiřujících aplikací na platformě MOSS 2007
 • aplikace pro HR - osobní rozvojové plány
 • systém pro správu vzdělávání zaměstnanců Amos

Český telekomunikační úřad

 • implementace MOSS 2007 ve spolupráci se společností Microsoft

Fujitsu Technology Solutions

 • spolupráce na správě Sharepoint
 • vývoj aplikací pro Sharepoint
 • aplikace pro evidenci faktur a nepřítomnosti

Plzeňský Prazdroj, a.s.

 • aplikace pro správu řízené dokumentace
 • řízení procesů kontroly kvality ISO

Česká národní banka

 • migrace a záloha dokumentů z instalace Sharepoint

Konzultace, poradenství a školení

 • Microsoft ČR
 • Philip Morris ČR
 • Skanska
 • Dopravní podnik Praha
 • DS Ostrava
 • AutoCont a.s.
 • Veolia Voda
 • a další