MULTIMA Mentor.

Systém správy a evidence vzdělávání zaměstnanců.