Radim Kasal

Service Manager pro produkty Microsoft

Zákazníci, kteří zakoupí licenci M365 (Microsoft 365, dříve též Office365), mají výhodu automatického přístupu k aplikacím jako MS Teams, SharePoint a OneDrive. Tyto nástroje jsou bezesporu užitečné pro organizace, ale jejich užívání může být někdy nekontrolované a administrátoři často důvodně vyjadřují obavy ohledně bezpečnosti spojené s uživatelskými právy a sdílením dokumentů. Tato obava je opodstatněná.

Uživatelé často přistupují k dokumentům uloženým ve svých firemních týmech, prostředí SharePoint a OneDrive účtech a sdílejí je s různými uživateli, včetně těch, kteří nejsou součástí organizace. Toto může představovat značnou bezpečnostní hrozbu. Ještě problematičtější je sdílení obsahu pomocí anonymních odkazů, což zvyšuje riziko úniku citlivých informací jak uvnitř, tak i vně organizace.

Naše aplikace KeyMate představuje klíčový prvek při řešení problematiky správy přístupových práv v rámci prostředí M365, což zahrnuje platformy jako SharePoint Online, MS Teams a OneDrive. Jeho význačnou vlastností je schopnost poskytnout organizacím komplexní přehled nad aktuálním stavem uživatelských oprávnění a způsoby, jak jsou data sdílena.

Tento nástroj umožňuje provádět cílené auditování bez časového omezení a je vybaven notifikačními mechanismy, které okamžitě upozorňují na potenciálně rizikové operace. Tím je zajištěno včasné zachycení a reakce na potenciální hrozby v oblasti bezpečnosti dat. Dále KeyMate usnadňuje správu oprávnění tím, že umožňuje snadné převody a rozdělování práv mezi uživateli, což zvyšuje efektivitu a přesnost procesu.

KeyMate nabízí flexibilitu pro nasazení v různých prostředích, ať už jde o on-premise infrastrukturu nebo cloudové platformy. To znamená, že organizace mají možnost využít tento nástroj ve svém preferovaném prostředí  s ohledem na svou aktuální IT infrastrukturu.

Celkově lze konstatovat, že KeyMate přináší do správy přístupových práv v rámci M365 inovativní a komplexní přístup, který organizacím umožňuje lépe kontrolovat bezpečnost svých dat, zlepšit efektivitu správy oprávnění a získat hlubší vhled do toho, jak jsou data v organizaci využívána a sdílena.

 

Více informace o tomto inovativním řešení, které bylo vytvořeno ve spolupráci se společností Microsoft, naleznete na www.keymate.cz 

 

Napište nám ještě dnes o zřízení demo verze KeyMate i pro vaší organizaci.