MULTI Apps

začněte rychle a efektivně

Máte Microsoft 365 a chcete digitalizovat firemní agendy? Power Platform / Power Apps jsou ideálním nástrojem pro řadu aplikací. A my jsme připravili sadu aplikací, které Vám umožní začít rychle a efektivně. Můžete aplikace využít tak jak jsou, nebo je můžeme společně upravit tak, aby přesně pomáhaly digitalizovat i Vaše procesy tak, jak potřebujete.

 

 • Sada předpřipravených Microsoft PowerApps aplikací.
 • Rychlá digitalizace základních agend.
 • Možné další úpravy a rozvoj aplikací.
 • Žádné dodatečné licenční poplatky.
 • Možné využít i jako PoC (Proof Of Concept).
 • Jednotný vzhled a ovládání.
 • Nízké náklady na zavedení. 

Rychlý start

Inspirace pro digitalizaci

Jednoduchý rozvoj

M | Expense

Aplikace pro zpracování vyúčtování služebních nákladů. Jednoduché použití z mobilu či počítače. Digitalizace  dokladů pomocí umělé inteligence eliminuje přepisování údajů z dokladů. Podívejte se na videoukázku této aplikace.

Funkce aplikace:

 • Vyfocení dokladu / upload dokumentu​
 • Vytěžení dat z dokumentu (případně korekce dat)​
 • Odeslání na schválení nadřízeným (jednotlivě, nebo v dávkách)​
 • Předání schválených dat do účetního oddělení

M | Attendance

Aplikace pro evidenci a schvalování docházky. Jednoduché použití z mobilu či počítače. Žádosti o nepřítomnosti včetně schvalování nadřízeným dle organizační struktury (v Microsoft 365). Evidence počtu dní dovolených a reporting na HR. 

Funkce aplikace:

 • Zadání docházky na konkrétní dny
 • Možnost výběru mezi dovolenými, homeoffice, půl-den…
 • Schválení docházky nadřízeným
 • Číselník pro evidenci státních svátků
 • Zamítnutí docházky s případným odůvodněním
 • E-mailové a push notifikace

M | Performance

Aplikace slouží k evidenci firemních KPI a strategických cílů. Běžní uživatelé v ní budou evidovat a průběžně komentovat výsledky svých kvartální KPI, manažeři je doplní o hodnocení a plnění, vedení si dokáže udělat obrázek, zda firma podniká správné kroky pro plnění dlouhodobých strategických cílů.

Funkce aplikace:

 • Vytvoření KPI zaměstnancem
 • Navázaní na strategické cíle
 • Odeslání nadřízenému
 • Schválení cílů
 • Evidence plnění cílů
 • Uzavření
 • Vyhodnocení

M | Contract

Aplikace pro evidenci a schvalování smluv. Jednoduché použití z mobilu či počítače. Přináší přehled a pořádek do přehledu smluv a to včetně základního procesu schvalování.

Funkce aplikace:

 • Nahrání smlouvy s přidáním doplňujících informací
 • Definice schvalovacího workflow na základě typu smlouvy
 • Spuštění definovaného schvalovacího workflow při zadání dokumentu
 • Přístup ke smlouvám na základě bezpečnostních skupin
 • Komplexní přehled nad všemi evidovanými smlouvami
 • Integrace s prostředím M365 a Azure Active Directory

M | Booking

Aplikace pro rezervace místností, share desků a parkovacích míst s využitím QR kódů. Vytvořena pomocí PowerApps v kombinaci s PowerAutomate, které jsou součástí již provozované platformy Microsoft 365. Jednoduché použití přímo z mobilu – namíříte foťák na QR kód u místnosti, parkovacího místa, stolu, a máte informaci o obsazenosti, případně můžete rovnou rezervovat.

Funkce aplikace:

 • Využití QR kódu pro identifikaci objektu
 • Zobrazení dostupnosti
 • Možnost okamžité rezervace
 • Přehled dostupnosti dalších míst
 • Propojeni s Microsoft 365

M | Mail

Aplikace pro inteligentní třídění zpráv ze sběrných mailových schránek. Využívá AI k rozpoznání příchozích emailů  ve sdílených schránkách a na základě „lidsky“ definovaných pravidel zprávy rozposílá na příslušné emaily. Díky využití Azure AI služeb je zachován soulad s GDPR i vysoká bezpečnost obsahu.

Funkce aplikace:

 • Třídění emailů pomocí AI (Chat GPT / Azure AI)
 • Rozhraní pro definice třídících pravidel
 • Jednoduché vytvoření pravidel
 • Sumarizace obsahu emailu

M | Request

Aplikace pro hlášení a evidence požadavků a poruch. Jednoduchá aplikace pro hlášení poruch či požadavků na servisní úkon. Optimalizováno pro mobilní zařízení i počítač. Využívá výhod Power Apps pro první úroveň hlášení, ale je možné ji napojit na nadřízené aplikace typu ServiceDesk. 

Funkce aplikace:

 • Založení požadavků – čárový kód, foto, popis, umístění, datum
 • Notifikace odpovědné osoby
 • Potvrzení přijetí požadavku
 • Zpracování
 • Vyřešení
 • Oznámení vyřešení požadavku žadateli

M | Evidence

Aplikace pro evidenci zařízení přiřazených zaměstnancům. Aplikace sloužící pro evidenci a základní správu zařízení přiřazených zaměstnancům – počítače, mobilní telefony, nářadí, stroje, auta, jakákoliv další zařízení. P5ehledná evidence, možnost přesunu mezi zaměstnanci či zapůjčení. Možnost napojení na systémy pro správu majetku. Uživatelé mají ale mnadále k dispozici jednoduché a uživatelsky srozumitelné prostředí. 

Funkce aplikace:

 • Propojení s AD
 • Evidence zařízení
 • Sledování intervalu obměny zařízení
 • Protokolování
 • Historie
 • Servisní záznamy
 • Vyhledání zařízení pomocí čárového či QR kódu

M | Buy

Aplikace pro zadávání objednávek. Jednoduchá aplikace pro zadávání a schvalování objednávek. Optimalizovaná pro mobil i počítač. Základní workflow zaměstnanec – manžer s možností více úrovní dle typu či objemu objednávky. Následné napojení na ekonomický systém či schvalování faktur.

Funkce aplikace:

 • Objednávka přes formulář – AD uživatelé
 • Definované schvalovací workflow
 • Po schválení dojde k vytvoření objednávky (zadavatel nebo určená osoba)
 • Seznam schválených dodavatelů
 • Archiv objednávek
 • Po dodání objednávky uzavření objednatelem.
 • Zabezpečené pohledy
 • Logování každé objednávky
 • Možnost exportu

M | Drive

Aplikace pro evidence služebních cest. Vyplňování informací o jednotlivých cestách služebním vozem, nahrávání účtenek, faktur a zobrazení dat v tabulkách. Možnost delegovaní evidence na jiné (typicky na recepci, vlastník pořídí dokumentaci a předá recepci k vyplnění do aplikace)

Funkce aplikace:

 • Evidence služebních cest
 • Evidence pořízených produktů k automobilům (voda, stěrače, mytí…)
 • Přehled pronajatých vozů a jejich vlastníků.
 • Přehled tankovacích karet a jejich vlastníků.
 • Přehled přijatých faktur a účtenek.

M | Compliance

Aplikace pro evidenci a prokazatelné seznámení s dokumentem. Evidence vnitrofiremních směrnic, řízení jejich vydání a následně zajištění prokázání seznámení se s dokumenty ze strany zaměstnanců. Jednoduché použití na počítači i mobilním zařízení. 

Funkce aplikace:

 • Vytvoření směrnice a definice doplňujících informací
 • Definice skupin pracovníků na základě typu dokumentu
 • Kontrola expirace udělení souhlasu termínů
 • Pravidelná kontrola stavu seznámení a notifikace
 • Uživatelské prostředí pro vlastní definici schvalovacího procesu
 • E-mailové (případně push) notifikace

Kompletní služby pro vás

Dodáme vám celou sadu, či jen jednotlivé aplikace.
Následně pomůžeme s adopcí nových aplikací a digitalizovaných procesů vašimi uživateli.
A pokud bude potřeba, aplikace upravíme podle vašich potřeb.
Nebo si je můžeme upravit sami pod naším vedením a tím se naučit,
jak rychlé a jednoduché je tvořit aplikace v PowerApps.

Nenašli jste zde aplikaci, která by se vám hodila? Nevadí, rádi pro vás takovou vytvoříme.

Máme totiž vývoj v krvi.

Krok 1

Rychlé nasazení

Zavést MULTI Apps je jednoduché a rychlé.

Vývoj dle potřeb

Jsme schopni upravit aplikace tak, aby přesně odpovídali vašim požadavkům na digitalizaci konkrétních procesů ve vaší organizaci.

Krok 2

Krok 3

Adopce uživateli

Moderními metodami pomůžeme vašim uživatelům proniknout do nových digitalizovaných procesů. 

Konzultace a řízení

Vše pro správné nasazení, plánování,
řízení a správu aplikací.

Krok 4

Stáhněte si leták o našich službách pro Microsoft PowerApps a sadě aplikací M | Apps zde

Více čtení o powerapps z našeho blogu:

CASE STUDY: Digitalizace procesů ve výrobním podniku pomocí PowerPlatform

Výrobní firmy často čelí výzvám v efektivitě pomocí digitalizace ve výrobním procesu. Poslední dobou se ale stále více zaměřují i na efektivitu návazných agend, ať již jde o údržbu, vnitřní procesy, nebo komunikaci se zaměstnanci. Stejně si nutnost digitalizace uvědomilo i vedení společnosti Řetězárna Česká Třebová, která je součástí skupiny pewag.

Zjednodušte správu faktur s M | Invoice: Flexibilní řešení pro každou firmu

M | Invoice je mobilní, flexibilní a digitální řešení pro správu faktur. Tato aplikace pro schvalování faktur na platformě Power Platform od Microsoftu využívá AI model Nathan pro extrakci dat z různých formátů faktur. Automatizuje workflow, řídí průchod faktury schvalováním, zaznamenává vše a připravuje výstup pro účetnictví včetně auditního záznamu.

Jak využít potenciál Copilota a zároveň chránit citlivá data? 

Microsoft 365 Copilot je nástroj, který pomáhá vytvářet kvalitní a originální obsah pro různé účely, jako prezentace, zprávy, články, blogy, e-maily a další. Copilot také usnadňuje prozkoumávání dostupných zdrojů a dohledávání požadovaných informací.   Jaké jsou...

MICROSOFT POWER APPS – REVOLUCE V DIGITALIZACI FIREMNÍCH AGEND

V dnešní době, kdy se svět stále více přesouvá do digitálního prostoru, je nezbytné, aby i firmy držely krok s tímto trendem. A právě zde přichází na řadu MS PowerApps, nástroj, který může zásadně změnit způsob, jakým firmy řídí své agendy.

Power Automate a zefektivnění pracovních postupů

Power Automate, dříve známý jako Microsoft Flow, je cloudová služba od společnosti Microsoft, která umožňuje uživatelům vytvářet a automatizovat pracovní postupy a úkoly napříč více aplikacemi a službami bez potřeby vývojářských dovedností.

Zjednodušte si pracovní život s Power Platform, Power Apps a Power Automate

Představujeme rychlý vývoj aplikací s Microsoft PowerPlaform. Co to vlastně je a proč se tomu věnovat popisuje Jakub Chaloupka.