mentor

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců by neměl být Vaší noční můrou. Staňte se pány všech kurzů, seminářů a školení.
A zvládněte to efektivně a s lehkostí.

Produkt MULTIMA Mentor je systémem pro řízení vzdělávacích procesů ve firmě (Learning Management System). Tato webová aplikace slouží ke správě a evidenci zaměstnaneckých kurzů, školení a workshopů. Jeho flexibilita mu však umožňuje sloužit také při managementu vzdělávání obchodních zástupců či externích partnerů. Produkt MULTIMA Mentor je primárně určen pro HR manažery, manažery vzdělávání či obecně team leadery.

Jak MULTIMA Mentor pracuje?

MULTIMA Mentor umožňuje vypsat, publikovat a upravovat libovolné druhy školicích programů a zpřístupňovat je určené cílové skupině.

 • Dokáže přesně definovat cílové skupiny pro vzdělávání podle nastavených kritérií.
 • MULTIMA Mentor poskytuje jasné a aktuální přehledy stavu výukového procesu ve firmě – na jaké kurzy se kdo přihlásil, které kurzy byly daným člověkem absolvovány apod.
 • MULTIMA Mentor sám hlídá nastavené kapacitní limity jednotlivých kurzů a školení. V případě jejich překročení automaticky vyzve zodpovědnou osobu k vypsání dalšího termínu.
 • Všechna data školicích programů se uživatelům zaznamenávají do kalendáře v MS Outlook.
 • Systém umožňuje realizovat jednoduché vstupy a přesné, hromadné výstupy pro nejvyšší firemní management.

  Co MULTIMA Mentor umí?

  • U každého školení je možné publikovat libovolné studijní prezentace a další výukové materiály.
  • Instalace produktu MULTIMA Mentor je možná v řádu hodin, a to za plného provozu firemního IT.
  • Uživatelské prostředí může být realizováno v různých jazykových mutacích: v modulu pro uživatele jsou možné všechny běžné jazykové mutace, modul pro správce komunikuje česky, nebo anglicky.
  • Systém je graficky přívětivý a uživatelsky velmi jednoduchý – zaučení pro práci s ním zabere cca hodinu pracovního času. Díky modulu Instruktor může systém MULTIMA Mentor spravovat také e-learningové a on-line kurzy.

  Případová studie

  • Systém umožňuje generovat a vyhodnocovat zpětnou vazbu – např. spokojenost frekventantů školení, návrhy na nová vzdělávací témata apod.
  • Přirozenou součástí aplikace je propracovaná uživatelská nápověda.
  • V rámci modulu Zákonná školení jsou automaticky hlídány termíny zákonných školení, evidují se související zdravotní prohlídky zaměstnanců apod.
  • Produkt MULTIMA Mentor je flexibilní a zdatný: zvládne obsloužit řádově až desítky tisíc uživatelů, stejně tak dobře může fungovat v malých a středně velkých firmách a institucích.