OBOR
farmacie

Dvě dekády zkušeností v oboru farmacie v ČR i zahraničí. Tvorba vlastních aplikací, integrace systémů i s nasazováním obecně dostupných IT technologií – s tím vším našim klientům běžně pomáháme.

HAWAII

Komplexní systém pro sběr, čištění a přesun dat přicházejících jak z interních systémů (včetně dceřiných společností), tak externích odběratelů. Tento komplexní systém MULTIMA a.s. dále vyvíjí a spravuje u několika farmaceutických společností světového významu v mnoha státech EU i Asie.

 

 • Analýza datových toků před nasazením
 • Nasazení systému a jeho správa
 • Kontrola datových toků
 • Nepřímý monitoring všech napojených datových zdrojů
 • Logování, roll-back v případě potřeby
 • Dlouhodobá systematická práce na mapování datových zdrojů
 • Optimalizace toku dat a eliminace duplicit v datech
 • Standardní i specifické reporty (výkony distributorů apod.)

Logistický systém Connect

Pro mezinárodní biotechnologickou společnost SOTIO a.s., která zastřešuje aktivity skupiny PPF v oblasti výzkumu a vývoje nových protinádorových léčivých přípravků, jsme vyvinuli systém pro podporu a zefektivnění logistických procesů léčivých přípravků v rámci klinických studií.

 

 • Webová aplikace pro interní a externí uživatele
 • Objednávky výroby distribuce léčivých přípravků
 • Plánování přepravy
 • Validovaný systém dle GMP