AI – Umělá inteligence

ve vašich službách

 • Potřebujete zajistit zpracování dat, nebo automatickou reakci na základě obsahu dokumentů (faktury, účtenky, smlouvy, objednávky, reklamace,…)?
 • Chcete svým zákazníkům dopřát lepší on-line servis na zákaznické lince, v klientské zóně, nebo i jen na webu pomocí chytrých chatbotů?
 • Plánujete zvýšit produktivitu interních procesů a pomoci zaměstnancům nasazením AI cobotů/copilotů?

 

V tom případě vám umíme pomoci. Již několik let je součástí společnosti MULTIMA také tým zaměřený na umělou inteligenci. Vytvořili jsme vlastní model na bázi strojového učení pro vyčítání obsahu dokumentů, nasadili několik chatbotů na externí weby i intranety, realizovali PoC ověřující využití umělé inteligence (AI) v reálných situacích a scénářích, či vytvořili aplikace, využívající AI přístupy pro řešení běžných firemních agend. Umíme pomoci i vám. 

Vytěžení a zpracování obsahu dokumentů - NATHAN AI

 Řešení, které „přečte“ obsah dokumentu (klidně i z fotky) a porozumí obsahu. Správně roztřídí informace (například u faktury určí dodavatele, částky, datumy, položky, …) a přiřadí je do správných polí v interním systému. A na základě těchto dat pak spustí odpovídající proces. Typicky nalezne použití k:

 • Rozpoznání obsahu dokumentu
 • Přiřazení hodnot do správných položek
 • Typicky pro faktury, účtenky, objednávky, …
 • Ale i například roztřídění příchozích e-mailů či korespondence
 • Konsolidace a čištění dat
 • Spuštení konkrétní akce na základě získaných dat

Klíčové vlastnosti:

 • Vlastní ML (Machine Learning) model
 • Možnost natrénovat na libovolný typ dokumentů
 • Provoz v cloudu či on-premise (i bez přístupu na Internet) – vysoká míra bezpečnosti a soulad s GDPR
 • Jednoduše napojitelné na okolní aplikace a systémy

Jednoduchý webový Chatbot

Forma online chatu, kde pomocí přirozené komunikace klient pokládá a upřesňuje dotazy. Chatbot na druhé straně relevantně odpovídá, naviguje na webové stránce nebo sbírá kontakty na potencionální zákazníky. Ideální pro využití v oblastech jako:

 • Zlepšení kvality služby na webu
 • Ušetření práce na řešení zákaznických dotazů
 • Generování potencionálních zákazníků
 • Získání zpětné vazby z uživatelských otázek

Klíčové vlastnosti:

 • Nasazení během pár hodin.
 • Vzhledem přizpůsobený konkrétnímu webu.
 • Pokročilé konverzační schopnosti na bázi ChatGPT 4.0
 • Možnost směřovat návštěvníka na konkrétní stránky či získání kontaktu.
 • Konzole pro sledování dotazů.
 • Rozumná cena.

Interní digitální asistent - Firemní Chatbot ESTER AI

Forma online chatu (v rámci Microsoft Teams, PowerApps aplikace, nebo webové stránky na intranetu). Pracovníci pomocí přirozené komunikace zadávají úkoly či pokládají dotazy. Chatbot reaguje formou odpovědi, případně specifické akce (např. rezervace místnosti). V případě potřeby zpřesňuje informace konverzací. Typické využití v oblastech jako:

 • Digitální recepce
 • Rezervace parkování, jednaček, stolů…
 • Podpora nováčků
 • První úroveň Helpdesk/ServiceDesk aplikací
 • Interaktivní znalostní báze

Klíčové vlastnosti:

 • Interní dokumenty zůstávají interní (ochrana informací, GDPR,..)
 • Integrovaný do prostředí klienta (včetně M365, kalendářů, DMS, KB, …)
 • Pokročilé konverzační schopnosti s využitím Azure Open AI
 • Natrénování na konkrétní agendy, scénáře a informace klienta

ESTER AI

Kompletní služby pro vás

Nasazování prvků umělé inteligence do prostředí firem a také jejich integrace do různých aplikací je naše vášeň. Vidíme v tom velký potenciál pro naplnění našeho kréda „zjednodušovat život“. Ale je třeba to dělat se zkušenostmi a dbát na bezpečnost, správnou integraci do interních systémů i procesů a také vše dobře vysvětlit uživatelům a pomoci jim zvládnout přechod na trochu jiný způsob práce. 

Specializovaný tým společnosti MULTIMA vám s tím vším pomůže. Společně projdeme možnosti umělé inteligence, najdeme vhodné oblasti použití i ve vaší společnosti/organizaci/týmu, nasadíme vhodné nástroje, napojíme na stávající aplikace, případně vyvineme řešení na míru pro vaše potřeby. Pak to vše dobře vysvětlíme uživatelům a inspirujeme je k využíváním AI. Vše můžeme dělat i postupně a po malých částech. Začít s námi je jednoduché.

Krok 1

AI Business Advisory

Formou interaktivního workshopu vás seznámíme možnostmi umělé inteligence AI a možnými scénáři využití. Společně pak najdeme vhodné oblasti v rámci vaší společnosti/organizace a ideální kroky pro začátek. 

PoC

Pro vybrané oblasti (webový či interní chatbot, vytěžování dat,..) zrealizujeme Proof-Of-Concept, tedy společné ověření vhodnosti řešení pro vaši organizaci. Včetně vyhodnocení technických, organizačních, obchodních i právních aspektů.

Krok 2

Krok 3

Nasazení

Nasadíme potřebné aplikace, provedeme integraci na stávající systémy, vytvoříme potřebné komponenty či vytrénujeme AI agenty či modely na bázi strojového učení. 

Konzultace a řízení

Vše pro správné nasazení, plánování, řízení a správu aplikací. Zůstáváme vaším partnerem nadále a pomáháme neustálému rozvoji dodaného řešení.

Krok 4