ŘÍZENÁ DOKUMENTACE

MULTIMA Řízená dokumentace je aplikace pracující na platformě SharePoint, která umožňuje kompletní práci s důležitými formálními firemními dokumenty, například interními normami a smlouvami. Funguje na jedné straně jako bezpečné úložiště různých druhů dokumentů, umožňuje jejich snadné vytváření, připomínková a oponenturní řízení, schvalování a nakonec také efektivní sdílení.

MULTIMA Řízená dokumentace je zcela elastická, přizpůsobí se snadno všem typům firemních procesů. Automatizuje a tím i velmi zefektivňuje vnitřní komunikaci a sdílení firemního know-how. Je dokonalým pomocníkem všech typů organizací bez ohledu na jejich zaměření a velikost.

Jak MULTIMA Řízená dokumentace pracuje?

  Aplikace MULTIMA Řízená dokumentace slouží jako nástroj pro realizaci a řízení procesů vzniku, oponentury, schvalování a sdílení důležitých firemních dokumentů – od interních norem a směrnic po různé typy firemních smluv a ujednání. Autor (tzv. Garant) má v systému možnost vytvořit dokument a vyvolat připomínkové řízení.
 • V případě interních norem může být Garantem kterýkoli pracovník, v registru smluv bývají pověřenými garanty vysoce specializovaní zaměstnanci (definování Garantů je však samozřejmě v kompetenci klienta).
 • Pro vytvoření dokumentu může Garant využít celou škálu předpřipravených šablon dle typu požadovaného dokumentu.
 • Při vzniku dokumentu může Garant vyzvat k připomínkovému řízení libovolný počet zaměstnanců (dle definovaných firemních procesů). Připomínkující mohou být také nastaveni automaticky – např. podle organizační struktury firmy.
 • O průběhu připomínkového řízení je každý jeho člen průběžně informován elektronickou poštou.
 • Připomínkující zaměstnanec získá po přidělení oponenturního práva přístup k připomínkovanému dokumentu.
 • Připomínkující může delegovat tento úkol na jiného zaměstnance (svého zástupce v rámci oddělení či projektu).
 • Systém sám sleduje definovanou vytíženost jednotlivých připomínkujících a neumožní případné zahlcení jednotlivých pracovníků nadměrným počtem oponentur.
 • Administrátor kontroluje všechny formální kroky vzniku dokumentu a také průběhu a výsledků připomínkového řízení.

Co MULTIMA Řízená dokumentace umí?

 • Systém poskytuje všem svým uživatelům kompletní záznam jednotlivých kroků – od vzniku dokumentu po jeho schválení.
 • Systém je zcela elastický – dokáže se přizpůsobit všem typům procesů, všem druhům organizačních struktur apod.
 • Editace, čili nastavení parametrů systému MULTIMA Řízená dokumentace je snadná a rychlá a nevyžaduje specializované IT dovednosti.

Případová studie

Aplikace byla použita jako výchozí bod pro tvorbu “Registru smluvní dokumentace” a “Centrálního registru interních norem” ve společnosti Kooperativa.

Oba projekty slouží k větší transparentnosti pracovního workflow, automatizaci procesu, které se doposud řešily emailem, ideálně k úplné eliminaci tištěné dokumentace a k přehlednému archivování těchto dokumentů na jednom místě.

Důkazem funkčnosti a zároveň hnacím motorem pro nové projekty, je pozitivní zpětná vazba od kolegů a také nominace do Top 14 projektů v rámci prestižní soutěže Deloitte Legal Disruptors Awards.