ODTAHOVKA

Poskytovat pomoc řidičům v nouzi je krásné a namáhavé poslání. Co takhle – na oplátku – kdyby se někdo postaral o Vás? Ať jsou tedy všechny Vaše provozní starosti… odtaženy.

MULTIMA Odtahovka je aplikace pro komplexní řízení zásahů odtahových a asistenčních služeb. Jde o mobilní aplikaci, která umožňuje sledovat všechny akce zásahových vozidel, jejich řidiče, pořizovat fotodokumentaci a komplexně spravovat požadavky na využívání vozového parku. MULTIMA Odtahovka slouží především řidičům a dispečerům odtahových, asistenčních, přepravních a vyprošťovacích služeb.

Jak MULTIMA Odtahovka pracuje?

Aplikaci MULTIMA Odtahovka je možno provozovat formou webového portálu, ale k zásahům lze přistupovat pomocí mobilního zařízení, např. tabletu či telefonu s operačním systémem Android.

  • Tzv. responzivní design dovoluje uživateli pohodlně používat aplikaci MULTIMA Odtahovka bez ohledu na typ zařízení, ovládání je stejně pohodlné na malých i velkých obrazovkách či displejích.
  • MULTIMA Odtahovka umožňuje on-line evidenci a správu všech zásahů, včetně nahrávání fotodokumentace přímo z místa zásahu.
  • MULTIMA Odtahovka obsahuje několik logických sekcí, do kterých je možné nastavovat a přidělovat přístupy určeným pracovníkům či partnerům.
  • Aplikace MULTIMA Odtahovka zahrnuje: pronájem licence, pronájem doplňkových modulů, zajištění neustálého provozu aplikace, včetně průběžných aktualizací, technickou podporu, ochranu dat a zajištění provozu v režimu 24/7/365.

Technologie

Aplikační modul

  • Umožňuje operativní zadávání zásahu dispečerem, správu spolupracujících zadavatelů, evidenci a správu peněžních úhrad a má spoustu dalších funkcionalit.
  • Jeho pomocí je možná také správa vozů na odtahovém parkovišti.
  • Aplikace poskytuje přehledné statistické výstupy.

Případová studie

Databáze Microsoft SQL server

  • MULTIMA Odtahovka umožňuje přístup odkudkoliv prostřednictvím zabezpečeného internetového připojení.
  • MULTIMA Odtahovka – to jsou překvapivě nízké vstupní a provozní náklady.