DATA MONITORA

Sběr a konsolidace dat

Sbíráte data od interních či externích subjektů?

Dostáváte data v růzých excelových souborech a pak je skládáte dohromady?

Potřebujete získaná data konsolidovat, pročistit a nahrát do jednoho souboru či databáze?

Chcete tento proces zjednodušit, zrychlit a snížit chybovost?

Pak je naše aplikace DATA MONITORA pro Vás ideálním řešením.

DATA MONITORA

 • Bezpečný sběr dat (nejen) z excel souborů.
 • Nahrání a konsolidace dat do jedné databáze.
 • Jednotný export dat.
 • Integrované zabezpečení, archivace a reporting.

Systém slouží pro sběr a zpracování dat. Je navržený pro účinný sběr, vytěžení a zpracování dat obsažených primárně v excelových dokumentech. Tento komplexní nástroj poskytuje uživatelům možnost spravovat a analyzovat data s důrazem na efektivitu a přesnost.

Je ideálním řešením pro organizace, které potřebují systematicky sbírat, vytěžovat a zpracovávat data (nejen) z excelových dokumentů s důrazem na efektivitu a kvalitu zpracování.

Klíčové funkce a vlastnosti

1.     Sběr dat v excelových dokumentech.

Systém umožňuje uživatelům po autentizaci přes datovou schránku nahrávat data v excelových souborech. Po nahrání souboru je vystaveno formální potvrzení o nahrání dat.

V případě potřeby je možné systém rozšířit o téměř libovolný další formát.

2.     Kontrola vstupního formátu souboru.

Před nahráním souboru zajišťuje systém kontrolu vstupního formátu, aby se předešlo možným chybám ve zpracování. V případě odmítnutí, je uživateli předána informace o důvodech (špatný formát, nevalidní pole apod.).

3.     Vytěžení dat ze vstupních souborů.

Při nahrání souboru jsou automaticky extrahována data do relační databáze, která efektivně zajišťuje další zpracování nebo analýzu.

4.     Archivace dokumentů.

Archivace dokumentů zajišťuje možnost budoucího přetěžení dat a historii nahrávaných souborů.

5.     Export dat do sumárního excelového souboru.

Uživatelé mají možnost exportovat zpracovaná data do sumárních excelových souborů pro jednoduchou prezentaci, analytiku a sdílení informací.

6.     Reporting nad extrahovanými daty.

Systém poskytuje nástroje pro tvorbu přehledných reportů a analýz nad zpracovanými daty, podporující analytiku společnosti a rozhodovací procesy.

7.     Autentizace uživatelů.

Systém umožňuje různé druhy autentizace podle rolí jednotlivých uživatelů:

 • Datové schránky.
 • Azure Entra ID.
 • Základní (uživatelské jméno, heslo).

Řešení využívá PaaS služby Microsoft Azure

 • Azure App Service (API) – slouží pro běh back-end API webových klientů.
 • Static Web App – slouží jako pro běh klientských částí aplikací.
 • Azure Storage – slouží jako centrální úložiště nasbíraných dokumentů.
 • SQL Database – slouží jako centrální datové úložiště relačních dat.
 • Communication Service – služba pro zajištění odesílání notifikačních e-mailů.
 • Virtual network – zajištění bezpečnosti a komunikace v rámci virtuální sítě.
 • Azure Entra ID – identity management zajišťující autentizaci firemních uživatelů (administrátorů).
 • Informační systém systém datových schránek – zajišťuje autentizaci uživatelů, kteří nahrávají datové soubory.
 • Azure Front Door – zajišťuje bezpečnost aplikace (Web Application Firewall, DDoS protection, routing).