V dnešní době, kdy se svět stále více přesouvá do digitálního prostoru, je nezbytné, aby i firmy držely krok s tímto trendem. A právě zde přichází na řadu Microsoft PowerApps, nástroj, který může zásadně změnit způsob, jakým firmy řídí své agendy.

MS PowerApps jsou součástí balíku Microsoft 365 a představují platformu pro vývoj aplikací, které mohou být použity na různých zařízeních – od počítačů až po mobilní telefony. Díky tomu mohou firmy vytvářet vlastní aplikace přizpůsobené jejich specifickým potřebám, aniž by musely najímat externí vývojáře.

Další významný benefit Microsoft PowerApps je jejich uživatelská přívětivost. Díky intuitivnímu rozhraní a široké škále šablon mohou jednoduché aplikace vytvářet i lidé bez programátorských dovedností. Pokročilejším uživatelům však PowerApps nabízí možnost využít pokročilé funkce a integrace s dalšími nástroji Microsoft 365.

PowerApps ale nabízí řadu dalších výhod. Kromě již zmíněné uživatelské přívětivosti a flexibility je to především rychlost a efektivita. Vývoj aplikace v PowerApps je mnohem rychlejší než tradiční vývoj, což umožňuje firmám rychle reagovat na změny a inovovat. Díky integraci s dalšími nástroji Microsoft 365 navíc mohou firmy využívat synergii mezi jednotlivými aplikacemi a zvyšovat tak svou efektivitu.

Microsoft PowerApps mohou hrát klíčovou roli v procesu digitalizace firemních agend. Ať už jde o správu lidských zdrojů, řízení projektů nebo sledování prodejů, vše lze efektivně řešit pomocí vlastních aplikací vytvořených v PowerApps. Tím mohou firmy nejen ušetřit čas a peníze, ale také zlepšit kvalitu svých služeb.

PowerApps představují nástroj, který může zásadně změnit způsob, jakým firmy řídí své agendy a může pomoci firmám lépe držet krok s digitální revolucí. Pokud tedy hledáte způsob, jak zefektivnit své podnikání a zároveň ušetřit čas a peníze, Microsoft PowerApps by mohly být právě to, co hledáte.

 

Příklady využití Microsoft PowerApps v praxi

V dnešním světě je stále těžší držet krok s rychle se měnícím pracovním prostředím. Stejně jako řada dalších, čelí i společnosti  MULTIMA a.s. čelí každodenním výzvám v oblasti efektivity a řízení pracovních procesů. Dříve se vyhodnocování klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) provádělo prostřednictvím nepohodlných nástrojů jako jsou Excelové tabulky a e-mailová komunikace. To nejen způsobovalo ztrátu času, ale také zvyšovalo riziko chyb. MULTIMA a.s. však našla řešení v digitalizaci svých agend pomocí MS PowerApps. Vytvořila vlastní aplikaci, která automatizuje proces navrhování, připomínkování a vyhodnocování KPI mezi zaměstnanci a jejich nadřízenými. Tato aplikace nejenže eliminuje možnost chyb a šetří čas, ale také umožňuje zaměstnancům sledovat své výkonnostní ukazatele v reálném čase, což vede k rychlejší reakci na změny a zlepšení výkonu.

 

Další využití PowerApps se týká evidence docházky. Tradiční metody evidování docházky pomocí Excelu a e-mailů byly nejen zdlouhavé, ale také náchylné k chybám. Digitalizace tohoto procesu pomocí PowerApps umožnila zaměstnancům snadněji zaznamenávat svou nepřítomnost a usnadnila komunikaci s jejich manažery.

 

Jiným příkladem inovace je aplikace pro rezervaci zasedacích místností. Zaměstnanci mohou nyní jednoduše naskenovat QR kód u místnosti, zjistit její dostupnost a okamžitě ji zarezervovat, což přináší pohodlí a efektivitu.

 

Tato transformace firemních procesů pomocí Microsoft PowerApps nejen zvyšuje efektivitu a šetří čas, ale také zvyšuje pracovní komfort a spokojenost zaměstnanců. Bez ohledu na konkrétní firemní agendu, PowerApps nabízí flexibilní a uživatelsky přívětivé řešení plně integrované s dalšími nástroji Microsoft 365. Jestli hledáte způsob, jak zlepšit své podnikání, mohly by PowerApps být právě tím, co potřebujete.

 

MULTI Apps jako základ digitalizace

Výše uvedné příklady využití PowerApps a příslušné aplikace jsou součástí sady předpřipravených aplikací M | Apps, které je možné využít „tak jak jsou“ nebo na jejich základě realizovat digitalizaci procesu na míru i vaší organizace. Více o této sadě naleznete zde a pokud máte jakoukoliv další otázku, neváhejte nás kontaktovat pomocí formuláře níže. Ukážeme jak jednoduše dokážeme digitalizovat i vaše agendy.