KeyMate, další stupeň bezpečnosti pro SharePoint, OneDrive a Teams,…

V oblasti online spolupráce a sdílení informací SharePoint vyniká, řízení uživatelských oprávnění je v něm však zdlouhavé, nepřehledné a mnohdy prakticky nemožné. Tedy za předpokladu, že dokonale neznáte strukturu a hierarchii SharePointu. Z této výzvy vychází náš...