OZNÁMENÍ O PORUŠENÍ PŘEDPISŮ ČI PRÁVA

 

INFORMACE O OZNÁMENÍ PORUŠENÍ PŘEDPISŮ ČI PRÁVA

V MULTIMA a.s., IČO: 25056051, se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice (dále jen „MULTIMA“ nebo jen „my“), věnujeme etickému a právnímu chování velkou pozornost. V případě, že je nám oznámeno protiprávní či neetické chování, situaci pečlivě prošetříme a v případě prokázání skutku přijímáme adekvátní opatření. 

 

A. Zodpovědná osoba pro oznámení

Určenou zodpovědnou osobou je ustanoven pan Ondřej Petránek.

 

B. Interní systém pro zpracování oznámení

Pro zpracování všech oznámení slouží příslušná aplikace MULTI Whistleblower, která je dostupná na firemním intranetu. Jedná se o PowerApps aplikaci, zajišťující kontrolu a zabezpečení celého procesu posouzení a zpracování podání (známé též jako Whistleblowing). 

C. Možnosti podání oznámení

Podání oznámení interními i externími osobami je možné následujícími způsoby: 

  • e-mailem na oznameni@multima.cz
  • Korespondenčně na adresu:  MULTIMA a.s., Radlická 714/113a, Praha 5
  • Osobně na adrese: MULTIMA a.s., Radlická 714/113a, Praha 5